Uden mad og drikke dur helte – og skolebørn – ikke. Derfor er vi glad efor, at 5 af Odsherred Kommunes folkeskoler går med i nyt partnerskab om skolemad til eleverne i samarbejde med Fødevarebanken og Steno Diabetes Center Sjælland.

Det er Sundhedsafdelingen i Odsherred Kommune, som har formidlet partnerskabet om skolemad i samarbejde med Fødevarebanken, der arbejder for at undgå madspild, og Steno Diabetes Sjælland.

I Guldborgsund og Lolland Kommune har man haft et tilsvarende projekt med gode erfaringer under titlen ”Hjernemad” og i Kalundborg Kommune har man også gode erfaringer med morgenmadscafeer, som har resulteret i mere læringsparate elever med bedre koncentration og højere energiniveau fra morgenstunden.

God modtagelse

Tidligere på året har skolebestyrelser, elevråd og MED-udvalg ved skolerne i Odsherred haft lejlighed til at drøfte partnerskabet, som er udsprunget af et andet partnerskab, Aktive Fællesskaber, som handler om at få borgere, der har en livsstilssygdom og været i et tilbud i sundhedscentret, til at fortsætte med et aktivt liv, når det kommunale tilbud ophører.
Formand for Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget i Odsherred Kommune, Hanne Pigonska, siger om initiativet:

– Jeg synes, at det er et super initiativ, som skolerne har taget, og jeg er sikker på, at det vil blive taget godt i mod af eleverne. Flere undersøgelser viser, at god ernæring er væsentlig for at kunne koncentrere sig. Samtidig undgås madspild, og det har også betydning, siger Hanne Pigonska.

Fra 6. klasse i Fårevejle og Asnæs

Skoleleder for Skolerne i Asnæs, Fårevejle og Hørve, Jørgen Schandorff, oplyser, at skolebestyrelsen har taget godt imod initiativet, som også har været vendt i afdelingsrådene, hvor Asnæs og Fårevejle Skoler foreløbig vil arbejde videre med tilbuddet.

– Det er tanken, at vi vil rekruttere frivillige i vores lokalområder til at indgå i madordningen, og det er vores bedste vurdering, at der findes mange ressourcestærke og aktive seniorer, som uden tvivl gerne vil deltage og være med. Hvordan det konkret bliver udmøntet på den enkelte skole, drøftes i afdelingsrådene, så det bedst muligt tilpasses skolens hverdag, siger Jørgen Schandorff, og tilføjer, at skolen har besluttet, at tilbuddet indtil videre skal gælde fra 6. klasserne.

Gode vaner og bedre læring

Skolemadsinitiativet har som formål at give børn en sund start på dagen og grundlægge gode vaner, at skabe de bedste forudsætninger for at få noget ud af undervisningen og skabe bedre sundhed og trivsel og styrke fællesskaberne på tværs af klasser og årgange.

Derudover også at undgå madspild, fordi maden bliver leveret af Fødevare Banken, som er en nonprofitorganisation, som siden 2009 har indsamlet, fordelt og distribueret overskudmad fra landbrug, supermarkeder og fødevareproducenter.

Løbende leverancer

Driftschef i Fødevare Banken John Køppler oplyser, at også Halsnæs Kommune vil få leverancer af mad til skolerne i det nye skoleår, og at Vordingborg og Kalundborg Kommuner tilsvarende har deltaget ligesom en hel del skoler i Københavnsområdet får morgenmadsegnede produkter leveret fra Fødevare Banken.

Trods inflation med højere priser også på fødevarer og stigende fokus på at undgå madspild er der ikke udsigt til varemangel hos Fødevare Banken.

– Vi har en række faste leverandører og aftaler med bl.a. Arla og supermarkedskæderne, og selvom leverancerne i perioder kan være svingende, er den samlede mængde ikke nedadgående, tværtimod. Når det handler om skolerne søger vi at sortere og pakke vognene med morgenmadsrelaterede produkter og med skelen til sunde produkter frem for mere sukkerholdige produkter, siger John Køppler. Fødevare Banken er i øvrigt pr. 4. juli 2022 flyttet fra en adresse i København til Brøndby for at lette transportadgangen for leverancer og udkørsel af fødevarer herfra.

En udmøntning af kommunens sundhedspolitik

– Partnerskabet er en konkret udmøntning af kommunens sundhedspolitik, Sammen om sundhed – Odsherred i bevægelse, hvor vi i forvejen har indført røgfri skoletid fra januar 2021 og fra december 2021 til januar 2022 gennemført en ungeprofilundersøgelse. Med dette nye partnerskab får skolerne gode muligheder for at styrke elevernes sundhed, trivsel og læring, siger chefkonsulent og strategisk sundhedskonsulent Sara Knabe Sørensen, Omsorg og Sundhed og tilføjer, at partnerskabet også er med til at understøtte bæredygtighed gennem mindskelse af madspild.

Skolerne skal hver finansiere 12.000 kr. årligt til levering af skolemaden fra Fødevare Banken, som kommer med maden en gang om ugen. Steno Diabetes Center Sjælland yder et engangsbeløb på 20.000 kr. til hver af de deltagende skoler til indkøb af køleskabe og andet praktisk.