FødevareBanken og Salling Group har indgået et strategisk partnerskab om at mindske madspild og madfattigdom

I Danmark smider vi hvert år 814.000 tons mad ud. Madspild og miljøbelastningerne herfra er et fælles problem og et fælles ansvar, der kræver en fælles indsats. Derfor har FødevareBanken og Salling Group givet hånd på at være officielle Madspildspartnere i kampen mod madspild.

Med partnerskabet hæver FødevareBanken og Salling Group ambitionsniveauet på madspildsområdet. Allerede nu henter FødevareBanken overskudsmad fra Salling Groups distributionscentre, men det nye partnerskab skal sikre, at også udvalgte butikkers madspild bliver doneret til mennesker i svære livssituationer og samtidig skabe en øget opmærksomhed på madspild blandt forbrugerne.

 

Lokale aftaler sikrer mad til sociale organisationer i nærområdet

Ambitionen er, at udvalgte butikker i Salling Groups tre kæder – Netto, føtex og Bilka – skal have en lokal madspildspartner, som afhenter de varer, der ikke kan sælges. Det handler typisk om varer, som nærmer sig sidste salgsdato. Og selvom de kan have mindre fejl som beskadiget emballage eller pletter på æblerne, er det varer af god kvalitet. Indsatsen skal reducere de enkelte butikkers madspild samt afhjælpe madfattigdom hos mennesker i svære livssituationer lokalt. De hidtidige erfaringer tyder på, at de ugentlige donationer pr. butik udgør ca. 50 kilo. Alene for Nettos nuværende 526 butikker svarer det til 1.367.600 kilo om året, når projektet er fuldt udrullet.

” I Salling Group arbejder vi målrettet på, at mest muligt mad ender på tallerkenen, og vi har allerede nået store milepæle mod vores mål om en halvering af vores samlede madspild inden 2030. FødevareBanken deler vores ambition om, at mindre mad skal gå til spilde, og her er det nye, strategiske partnerskab vigtigt for os, så vi når vores mål”, siger Henrik Vinther Olesen, CSR- og kommunikationsdirektør i Salling Group.

 

Maden afhentes ugentligt af krisecentre og herberger

FødevareBanken står for koordinering af de lokale madspildspartnere, som alle er organisationer og initiativer, der arbejder med mennesker i svære livssituationer og madspild. Det kan f.eks. være udsatte på herberger og væresteder, men også de mere ”usynlige” udsatte, som f.eks. familier i udsatte boligområder.

”Vi har valgt at sætte ind i kampen mod madspild sammen med Salling Group, fordi de allerede er engageret i sagen. Det er imponerende, så langt de allerede er kommet med at mindske madspild – men når ambitionerne er høje, skal tallene længere ned. Derfor kan vi med dette partnerskab gøre en kæmpe forskel i at nedbringe madspild og samtidig sikre en bedre hverdag for dem, der er særligt udsatte,” siger Lea Schønberg, direktør i FødevareBanken.

Partnerskabet skal udover afhentning af overskudsmad bidrage til en øget opmærksomhed blandt forbrugerne i form af aktiviteter og kampagner om madspild og madfattigdom.

Kontaktinformationer:

Henrik Vinther Olesen, Salling Group, via kommunikationsafdelingen på 87 78 50 02 el. press@sallinggroup.com

Lea Gry von Cotta-Schønberg, direktør i FødevareBanken, tlf: 60 11 24 07. lvs@foedevarebanken.dk