På 29 skoler i Danmark leverer FødevareBanken morgenmad til børn, der bor i områder, hvor mange af dem ikke har fået noget at spise, før de kommer i skole. Morgenmaden er afgørende på mange fronter. Blandt andet kommer eleverne til tiden, fordi de gerne vil have morgenmad, de hygger sig med andre elever og de går læringsparate ind til timen. Endelig er de med til at nedbringe madspild!

Det er ofte de ældre elever, der hjælper til, for at få det praktiske omkring morgenmadsklubberne til at fungere. Nogle af skolelederne siger også, at konfliktniveauet blandt eleverne falder, og nogle bemærker endda, at det faglige niveau er steget efter at skolen har valgt at servere morgenmad til eleverne.
Derudover betyder det noget at sidde sammen om måltidet og dele noget. Det sociale samfund vokser, når man fra forskellige klasser sidder ved samme bord og spiser sammen. Alt dette kan kun lade sig gøre på grund af FødevareBankens trofaste donorer og når det kommer til morgenmadsklubber gælder det især Kellogg’s.

For at få succes med dette projekt, har det været afgørende, at Kellogg’s støtter FødevareBankens arbejde. Siden 2014 har virksomheden således givet 58 tons gode overskudsvarer, primært morgenmadsprodukter, som krisecentre, herberger og morgenmadsklubber har draget fordel af rundt omkring i landet, hvor FødevareBanken leverer mad.

Derudover har Kellogg’s siden 2014 doneret ca. 1,7 mio. kr. til FødevareBanken som støtte til de omkostninger, der er forbundet med, at levere mad til morgenmadsklubberne. Udgifter til blandt andet kølebiler, lagerfaciliteter.