2022 var et år præget af fødevare- og energikrise. De høje udgifter til energi og mad presser både de danske husholdninger, sociale foreninger og virksomheder. Med en bred kontaktflade til cirka 350 sociale organisationer på tværs af Danmark har FødevareBanken undersøgt krisens konsekvenser blandt de organisationer, der modtager overskudsmad og gør en forskel for mennesker i svære livssituationer.  

Undersøgelsen er realiseret med støtte fra Lauritzen Fonden. Den er gennemført af konsulenthuset Norion og baserer sig på en spørgeskemaundersøgelse blandt FødevareBankens modtagerorganisationer kombineret med dybdegående interviews med 13 organisationer.

Hent rapportten her (PDF 3.1 MB)