Fra madspild til måltid – om FødevareBanken

FødevareBanken har siden 2009 arbejdet for at give udsatte medborgere adgang til flere, bedre og mere varierede måltider, og samtidig reducere omfanget af madspild.

En stor donation fra VELUX FONDEN i 2013 gjorde det muligt at gøre FødevareBanken til en landsdækkende organisation for indsamling og distribution af friske overskudsfødevarer til mennesker i svære livssituationer mennesker. Med udgangspunkt i København, Kolding og Aarhus leverede vi sidste år 1.080 tons overskudsfødevarer til mennesker i svære livssituationer i hele landet.

For at kunne fortsætte det vigtige arbejde, er det nødvendigt at sikre fortsat opbakning og ressourcer. Din indsats som vores nye kommunikationsmedarbejder er en vigtig del af det arbejde.

Dine vigtigste målsætninger bliver at

 • brande FødevareBanken som en attraktiv samarbejdspartner over for erhvervslivet, fonde, sociale organisationer, potentielle frivillige og politiske instanser.
 • øge kendskabet til FødevareBanken i befolkningen.
 • holde vores lønnede og frivillige medarbejdere, bestyrelse, samarbejdspartnere og eksterne interessenter informeret om vores arbejde og den forskel, det gør.

Dine arbejdsopgaver bliver blandt andet at

 • formidle kernefortællingen om FødevareBanken på forskellige platforme og målrettet forskellige målgrupper.
 • understøtte dine kollegers arbejde med din kommunikationsfaglighed.
 • udarbejde regelmæssige nyhedsbreve til FødevareBankens erhvervspartnere, ansatte og frivillige, samt øvrige interesserede.
 • sparre med direktøren om kommunikationsindsatsen generelt og forberede interviews og andre konkrete henvendelser fra medier.

Vi forventer

 • at du skriver hurtigt og godt.
 • at du kan gribe telefonen og sælge en historie.
 • at du både kan følge en plan og selv kan identificere kommunikationsbehov og foreslå løsninger.
 • at du kan inddrage frivillige i kommunikationsindsatsen. Det er et plus, hvis du selv har erfaring med frivilligt arbejde.
 • at du har forståelse for – og gerne erfaring med – det særlige ved at arbejde i en NGO med mange interessenter.

FødevareBanken som arbejdsplads

FødevareBanken er en rummelig arbejdsplads med lønnede og frivillige medarbejdere, som brænder for at gøre en forskel.

Du bliver organisatorisk placeret i sekretariatet i København sammen med kolleger med ansvarsområder som fundraising, frivilligkoordinering, kontakt til fødevaredonorer og modtagerorganisationer, økonomi og IT. Du refererer til direktøren. En del af dine opgaver vil ligge aftener og weekender, og der vil blive nogen rejseaktivitet.

Stillingen er som udgangspunkt 37 t/u, men vi er åbne for nedsat tid. FødevareBanken er ikke lønførende, men ligger inden for normalområdet for sammenlignelige organisationer.

Ansøgning

Ansøgning og CV eventuelt med relevante bilag sendes til job@foedevarebanken.dk senest søndag 19. januar 2020. Vi forventer at afholde samtaler mandag 27. og tirsdag 28. januar 2020. En eventuel anden samtale onsdag 29. januar.

Yderligere oplysninger

Du kan læse mere om os på www.foedevarebanken.dk.

Yderligere oplysninger kan fås ved at skrive til direktør Karen Inger Thorsen på kit@foedevarebanken.dk.