På årets Folkemøde vil Danmark mod Madspild og FødevareBanken arbejde målrettet med at reducere de mange tusinde gæsters klimaaftryk.

Når Folkemødet i år vender tilbage til sin fulde form, vil et af de store temaer på scener og i debatteltene være klimaet. Det vil også vise sig tydeligt, når de besøgende bevæger sig rundt i Allinge. For når 60.000 mennesker igen samles, vil særlig madspildet kræve en målrettet indsats.
Derfor indgår Danmark mod Madspild, FødevareBanken og Folkemødet nu et samarbejde som skal reducere madspildet i forbindelse med Folkemødet. Det sker på baggrund af et fælles ønske om at mindske det aftryk, de mange besøgende sætter over fire dage.

”Hvert år bliver der smidt masser af god mad ud i forbindelse med alle danske festivaler, og alene hjemme hos danskerne ryger der 250.000 tons mad direkte i skraldespanden hvert år. Det går simpelthen ikke, og slet ikke i disse tider, hvor fødevarepriserne er skyhøje, og hvor vi alle sammen virkelig skal gøre en indsats – både for os selv og for klimaet. Derfor er jeg meget glad for, at Folkemødet har indgået et stærkt strategisk partnerskab med den frivillige aftale ”Danmark mod Madspild” og Fødevarebanken, så den overskydende mad på Folkemødet ikke går til spilde, men i stedet går til et godt formål. Det er helt fantastisk,” siger Rasmus Prehn, minister for fødevarer, landbrug og fiskeri.

Foruden rådgivning af alle Folkemødets madboder, vil den velgørende organisation FødevareBanken indsamle overskudsmad fra Folkemødet til gavn for sociale organisationer i hele landet, som tilbereder måltider til mennesker i svære livssituationer.

”FødevareBanken ser frem til samarbejdet, og vores frivillige står klar til at indsamle og levere Folkemødets overskudsmad videre til sociale organisationer i hele landet. At madfattigdom er en realitet i Danmark, kommer stadig bag på mange. Men faktum er en øget efterspørgsel efter den hjælp, FødevareBanken tilbyder. Med dette samarbejde bliver overskudsmad til måltider – til glæde for mennesker, der har brug for det” siger Lea Gry von Cotta-Schønberg, direktør i FødevareBanken.

Partnerskabet mellem Danmark mod Madspild, Fødevarebanken og Folkemødet understreger, at beslutningstagere – både i det offentlige og private – er klar til at sætte handling bag ordene og finde de bedste løsninger på det omfattende problem med madspild.

For med et spild, der svarer til knap 3 % af Danmarks samlede CO2-udledning, er der et presse- rende behov for at reducere fødevaretabet i alle led af kæden.

”Det er nødvendigt at få alle led i produktions- og forsyningskæderne med – fra marken til forhandlere og helt ud til forbrugerens tallerken. Derfor er vi meget glade for samarbejdet med Folkemødet, der giver os mulighed for at sætte problemet på dagsordenen overfor så mange deltagere til Danmarks største demokratifestival,” siger Flemming Beesenbacher, Bestyrelsesformand hos One Third, der er tænketanken bag initiativet Danmark mod Madspild.

——

Derfor vil Danmark mod Madspild på Folkemødet være med til at udfordre vanetænkningen og facilitere en samtale om det store potentiale, der er i at arbejde målrettet på en indsats mod madspild:

Fredag d. 17. juni kl. 14 – 15 markeres den indsats i et køkken under åben himmel på Nordlandspladsen, hvor markante personer fra flere led i fødevarekæden mødes til debat over gryderne om den fælles ambition.

 

Om Danmark mod Madspild

Danmark mod Madspild er Danmarks frivillige aftale om reduktion af madspild. Danmark mod Madspild drives af Tænketank om Forebyggelse af Madspild og Fødevaretab – ONE\THIRD, som støttes af regeringen. Formålet er at komme madspild og fødevaretab til livs og sikre en bred forankring af arbejdet i samarbejde med hele fødevarekæden. Derfor forpligter virksomhederne i Danmark mod Madspild sig til at måle sit madspild og offentliggøre resultaterne årligt. Målet i Danmark mod Madspild er at halvere madaffald, inkl. madspild i den danske fødevarebranche.

Om Fødevarebanken

FødevareBanken er en nonprofitorganisation, der bekæmper madspild og madfattigdom i Danmark. På den ene side kasseres der dagligt enorme mængder mad i fødevarebranchen, hvilket ud- gør en stor belastning for miljøet. På den anden side står sociale organisationer, der har brug for varer til at tilberede et dagligt måltid til en stadig større gruppe af udsatte i Danmark. FødevareBanken er bindeleddet og sørger for, at overskudsmaden bliver sikkert leveret til dem, der har brug for det – fra madspild til måltid. I 2021 leverede vi 1.572 tons overskudsmad og dermed over 3,9 millioner måltider til 348 modtagere i hele Danmark.