Nu får beboere i almennyttige boligområder mulighed for at lære mere om madspild og mad på budget gennem workshops, dér hvor de bor – og samtidig holde fællesskabet med naboerne ved lige over et godt måltid mad.

Med støtte fra Honoré Fonden og Lauritzen Fonden skal FødevareBanken i de kommende 3 år rundt i 35 almennyttige boligområder og afholde madworkshops for en masse beboere, der er med i projekt ’Madfællesskaber med Mening’.

Siden 2019 har mere end 2500 beboere deltaget i madfællesskaber i almene boligområder som en del af FødevareBankens projekt Madfællesskaber med Mening. Helt kort fortalt går det ud på, at beboerne samles på tværs af generationer, etnicitet og kultur om et godt måltid skabt af den overskudsmad, som FødevareBanken kommer med.

”Folk er vildt glade for madfællesskaberne, og de gør en kæmpe forskel for en masse beboere, som pludselig lærer deres naboer at kende og får smagt på nogle nye ting,” siger Nina Bundgaard Holck, som er projektleder på Madfællesskaber Med Mening.

Heldigvis er der nu finansiering til at udbygge projektet frem mod 2026, så FødevareBanken kan arbejde videre med de mange gode erfaringer fra de madfællesskaber, de har skabt landet over i almennyttige boligområder.

”Udover at nyde fællesskabet kan vi se, at beboerne gerne vil have tips til, hvordan de bruger alt, hvad de har i køleskabet og i det hele taget få inspiration til god mad på et udfordret budget. Derfor skaber vi nu nogle forløb, hvor folk lærer endnu mere om madspild og hvordan de kan være kreative i et køkken for at spare på ressourcerne,” siger Nina Bundgaard Holck.

Inspiration til at få brugt alt i køleskabet

Gennem workshops ude i de enkelte boligafdelinger vil deltagerne i madfællesskaberne lære at trylle overskudsmad om til endnu flere skønne måltider.

Det er særligt brugbart netop nu, fortæller FødevareBankens direktør Lea Gry von Cotta Schønberg:

”I de seneste år med stigende priser på fødevarer, inflation og corona-epidemi er levevilkårene blevet markant mere udfordrende for en gruppe, der i forvejen lever på små budgetter,” siger Lea Gry von Cotta Schønberg.

FødevareBankens håb er, at de nye inspirationsworkshops vil smitte af på både madfællesskabernes kulinariske evner, og på deltagernes evner til at undgå madspild i deres private husholdninger. Samtidig er målet, at deltagerne deler ud af deres nye viden til naboerne, så flest mulige får gavn af de mange tips og tricks til god og billig mad.

”Og så er der bare noget helt særligt ved de fællesskaber, der opstår, når man spiser sammen. Derfor er madfællesskaber i almene boligområder så givende på mange forskellige områder, og det vil vi gerne understøtte endnu mere ved at vise beboerne at god mad ikke behøver at være hverken dyrt eller svært, siger Nina Bundgaard Holck, som er projektleder på Madfællesskaber Med Mening.

FødevareBanken får millionstøtte til at udbygge madfællesskaber i lokale boligområder over hele landet

  • Projektet er en udbygning af Madfællesskaber med Mening og løber over en treårig periode indtil september 2026.
  • 35 udvalgte lokale madfællesskaber i almennyttige boligområder over hele landet vil få tilbudt inspirerende madworkshops med undervisning i at lave nærende og kreative måltider med overskudsmadvarer og på budget.
  • Projektet har fået 2,6 mio. kr. i støtte fra Gudbjörg og Ejnar Honorés Fond og 1,8 mio. kr. i støtte fra Lauritzen Fonden.
  • Støtten går også til en opgradering af FødevareBankens datasystem, så organisationen kan benytte sig af de nye digitaliseringsmuligheder, der kan optimere arbejdet med overskudsvarer.
  • Som en del af projektet er der ansat en fødevarekoordinator, der skal invitere nye fødevaredonorer ind i et samarbejde med FødevareBanken. Koordinatoren skal også styrke partnerskabet med eksisterende fødevaredonorer, så mad ikke ender som affald, men kan være til glæde og gavn for alle FødevareBankens modtagere.

 

Kontakt

For yderligere information kontakt direktør Lea Schønberg fra FødevareBanken på
telefon: +45 6133 2407 eller lvs@foedevarebanken.dk