Som de fleste af landets arbejdspladser har FødevareBanken sendt mange medarbejdere hjem, så vi ikke medvirker til at sprede Corona-epidemien yderligere. Hjemsendelsen gælder alle medarbejdere, der ikke er direkte involveret i fysisk varehåndtering.

Til gengæld er fødevareforsyningen til nogle af samfundets mest udsatte – dem, der er afhængige af de mange varmestuer, botilbud og andre væresteder – noget vi fortsætter med, så længe det overhovedet er muligt. Selv mange af de steder, der har måttet lukke for fysisk ophold pga. smittefare, opretholder en nødfunktion, hvor hjemløse kan komme og få et måltid mad ud af huset. Adgangen til et dagligt måltid og en varm kop kaffe bliver ekstra vigtig for dem den kommende tid, hvor de af åbenlyse grunde vil mærke flere lukkede døre end normalt.

Af vores mere end 300 modtagersteder er det godt halvdelen, der stadig er i fuld eller reduceret drift og derfor stadig har brug for leverance af mad fra FødevareBanken. Vi oplever, at alle involverede tager håndteringen af nødberedskabet meget alvorligt i forhold til at holde sig på afstand af hinanden, undgå fysisk kontakt, holde god håndhygiejne og spritte essentielt udstyr af hele tiden.

Vi får stadig masser af overskudsvarer ind fra vores faste donorer og samarbejdspartnere i fødevareindustrien, og lige nu får vi desuden mange henvendelser fra nye donorer, der strander med madvarer pga. nedlukning – dem håndterer vi løbende, så alle gode og friske varer kommer ud og gør nytte blandt nogle af dem i samfundet, der har allermest brug for en håndsrækning.

FødevareBanken opretholder nødberedskabet, så længe der er brug for os blandt de mest udsatte borgere. Vi følger situationen time for time og retter os selvfølgelig efter de forskrifter, som myndighederne til enhver tid udstikker.