Fakta om FødevareBanken

FødevareBanken er opstået som svar på to samfundsproblemer: Madspild og madfattigdom. Hver dag smides der flere tons mad ud i fødevaresektoren, hvilket udgør en stor belastning for miljøet. Samtidig er en stadig større gruppe af socialt udsatte ofte frataget muligheden for et dagligt og nærende måltid, som har afgørende betydning for deres sundhed.

FødevareBanken er en nonprofit forening baseret på fri­villig arbejdskraft. Siden 2008 har vi arbejdet med frisk overskudsmad fra producenter, landbrug og grossister. Fødevarerne viderefordeles til organisationer, der arbejder med socialt udsatte i Danmark

Her finder du FødevareBanken

Aarhus

Kolding

København

Mission

At bekæmpe madspild og madfattigdom gennem daglig distribution af overskudsfødevarer til organisationer, der arbejder for og med socialt udsatte

Vision

FødevareBanken er den største NGO på madspildsområdet og anerkendes som fødevarebranchens foretrukne professionelle partner med landsdækkende distribution af overskudsmad til socialt udsatte børn, unge og voksne

Madspild i Danmark

Hvert år kasseres 720.000 tons mad i Danmark, heraf omkring 460.000 tons fra industrien. Fødevarerne er ikke for gamle, men frasorteres på grund af svigtende salg, sæsonvarer, kort holdbarhed, etikettefejl, handelsembargoer m.m.

FødevareBanken er en professionel løsning på Danmarks madspild.

Hverdagen i FødevareBanken

FødevareBanken uddeler mad seks dage om ugen, året rundt. Der afhentes og leveres ligeledes overskudsfødevarer til FødevareBankens tre driftslagre flere dage om ugen. FødevareBanken råder over 14 kølebiler, som de frivillige kører ud på faste ruter med. Kølebilerne er nødvendige for at kunne sikre kølekæden og dermed fødevaresikkerheden. En gennemsnitlig tur tager 4-5 timer.

Siden 2010 har FødevareBanken mere end femdoblet distributionen af overskudsfødevarer fra 198 tons i 2010 til 1.350 tons i 2019. Således leverer Fødevare
Banken 3,5 tons overskudsmad hver dag svarende til 9.246 måltider om dagen til de mennesker der har allermest brug for det.