To nye kølebiler, to nye ruter med en række nye glade modtagere og frivillige chauffører – mange af dem i begyndelsen af tilværelsen som pensionister – der får et nyt arbejdsfællesskab og et godt formål at arbejde for hos FødevareBanken. Det er resultatet af de seneste to donationer fra VELUX FONDEN til FødevareBanken i Aarhus og Kolding.

FødevareBankens tredobbelte formål
En tredjedel af verdens fødevareproduktion går til spilde, og samtidig går hvert tiende menneske på kloden sulten i seng. Det ene er en katastrofe for klimaet, det andet er en social og menneskelig falliterklæring. Det er den dagsorden, som vi i FødevareBanken arbejder med. Vi forbinder den mad, der ellers ville være blevet kasseret (selv om den ikke fejler noget) med mennesker, der ellers ikke ville få et ordentligt måltid.

Samtidig med det er den typiske frivillige i FødevareBanken en mandlig pensionist i 60’erne – ressourcestærk og frisk på stadig at gøre en indsats, der nytter noget. De frivillige finder både et godt formål og et stærkt fællesskab hos os. På den måde har indsatsen et tredobbelt sigte.

De aktive ældre frivillige er uundværlige i det logistiske puslespil, når 300 modtagersteder over hele landet hver uge skal have besøg af en kølebil med overskudsvarer. Det er de frivillige der pakker bilerne, henter varer ude hos donorer og kører ud på faste ruter for at aflevere overskudsmaden til væresteder, sociale caféer, botilbud og madfællesskaber i almene boligområder.

Vi har talt med nogle modtagere og frivillige på de to nye ruter, der er kommet ud af donationen fra VELUX FONDEN under fondens særlige uddelingsområde Aktive Ældre:

Niels Erik Andersen, frivillig på Holstebro-ruten fortæller:
“Jeg er relativt nyslået pensionist. Efter et travlt og meningsfuldt arbejdsliv har det været vigtigt for mig fortsat at have et fællesskab omkring en opgave, der føles vigtig. FødevareBanken har jo et godt formål – nemlig bekæmpelse af madspild og hjælp til mennesker i svære livssituationer – og så er der et meget fint fællesskab mellem os, der er frivillige. Man bliver godt modtaget, der er kontinuitet i det hele. Alt er meget velorganiseret, både omkring os frivillige, der kører i faste teams på bestemte ruter, og i forhold til al logistikken og fødevaresikkerheden. Det føles som om man er en vigtig del af en god og nyttig indsats. Det er i virkeligheden ikke så meget anderledes end i det arbejdsliv, jeg kom fra – tingene skal være i orden og nytte noget, og så skal der være gode kolleger og et godt fællesskab. Der er også en god gensidig respekt mellem de frivillige og de modtagere, vi møder ude på ruten. Vi mærker tydeligt, at de er glade for den ugentlige leverance, og jeg tror også, de kan mærke vores glæde ved at udføre det frivillige arbejde.”

Hans Jørgen Niewal, centerleder, Forsorgscenter Skovvang i Holstebro fortæller:
“Når FødevareBankens bil kommer, er der styr på alle detaljer. Modtagelsen af varer foregår hurtigt og effektivt, fordi der er tjek på alt det sikkerhedsmæssige – registrering, kølekæde og alt det der. Det gør det nemt at være modtager. Jeg ved, at jeg aldrig får problemer, hvis der kommer kontrol fra fødevarestyrelsen eller andre myndigheder. Jeg kan have 100 procent tillid til den del, og det er nødvendigt, ellers kunne vi ikke være modtagere.

Jeg synes også det er vigtigt, at vi er gode modtagere og har respekt for de frivilliges tid – de har kørt langt, når de kommer til os, for der er jo 1½ time hver vej mellem Århus og Holstebro. Så også for deres skyld er det en god ting, at det hele er så velorganiseret og ordentligt.

Udbuddet af varer passer glimrende på den måde, at vi er fem modtagere med fem forskellige behov her i Holstebro-området, og samlet set er der derfor god afsætning på de forskellige typer af overskudsmad. Alle fem får en høj værdi ud af det logistik-gebyr, vi betaler for at være med, det er der ingen tvivl om. Det er en god business-case for os.”

Per Mønster, frivillig på Odense-ruten, fortæller:
”Jeg ville gerne ud og gøre noget nyttigt sammen med andre glade mennesker. Og man bliver glad af at være her i FødevareBanken, det gør jeg i hvert fald. Der er et godt socialt og kollegialt netværk mellem frivillige og ansatte, og det samme gælder ude hos modtagerne. Nogle af stederne er man på krammer og får lige en kop kaffe sammen. Det er også med til at skabe lidt solskin i mit liv at mærke den forbindelse til dem, vi kører ud til. Fællesskabet omkring flere gode formål virker meget motiverende for os alle sammen, tror jeg.”

Bo Nørgaard, køkkenleder, Redernes Krisecenter i Odense fortæller:
“For mig som fødevareprofessionel er det væsentligt, at madvarer helt generelt får en bedre skæbne end at blive smidt ud. Det er næsten ikke til at holde ud at tænke på, hvor ofte alt det arbejde og al den energi, der lægges i at producere en fødevare, går til spilde. Når overskudsmaden samtidigt går til mennesker, der er i en eller anden form for livskrise og har hårdt brug for hjælp – ja, så kan det næsten ikke blive bedre.

Varerne fra FødevareBanken er altid i orden, der er styr på organisation, dokumentation og fødevaresikkerhed. Ofte får jeg en ide – når jeg ser ugens varer – til at lave noget, som vores brugere måske ikke lige har prøvet før. Jeg laver også en masse traditionel mad, selvfølgelig, men af og til er det fedt at kunne give nogen en ny oplevelse, som lige løfter dem et øjeblik ud af den situation, de er i.

Vi er med til at stoppe spild af vigtige ressourcer, og vi sørger for at maden kommer ud til nogen, der måske ellers ikke ville få noget ordentligt at spise. Og så får vi, der er stoppet med at arbejde, men stadig har nogle kræfter tilbage og noget at bidrage med, et godt formål at arbejde for. Det er alle tiders.”