814.000 tons spiselige fødevarer – direkte ned i skraldespanden. Det er realiteten, når vi snakker om madspild i Danmark, viser en ny rapport fra Miljøstyrelsen. FødevareBanken skal være med til at reducere det danske madspild med 50% inden 2030.

Det er første gang, at vi har mere præcise tal for omfanget af madspildet i Danmark, hvor vi b.la. kan se, hvordan tallet er fordelt ud på de forskellige produktionsled. Derfor kan vi også se, at det er i fødevareindustrien, at det største madspild sker – hele 385.000 tons madspild om året.

FødevareBanken sørger for, at netop overskudsmad fra fødevareindustrien bliver omfordelt til sociale organisationer i hele landet. Men med 1.377 tons årligt, er der lang vej op til de 814.000 tons.

“Vi er ikke i mål – men vi er godt på vej. Der er mange forskellige initiativer mod madspild, og det er også nødvendigt; donation af friske overskudsfødevarer til mennesker i svære livssituationer hverken kan eller skal stå alene. Vi er stolte af at kunne bidrage i kampen mod madspild. Sammen med vores samarbejdspartnere gør vi hvert år flere og flere tons madspild til måltider,” siger Lea Gry von Cotta-Schønberg, direktør i FødevareBanken.

Madspildet skal reduceres med 50% inden 2030

Fødevareministeriet lancerede i 2020 den årlige Madspildsdag 29. september, hvor b.la. FødevareBanken har skrevet under på aftalen ”Danmark mod Madspild” om at bidrage til at reducere Danmarks madspild med 50 procent inden 2030. Derudover har Danmark netop fået opgaven med at udarbejde en international ISO-standard for måling af madspild – et arbejde hvor FødevareBanken også er involveret.

“Vi har en særlig position i Danmark, fordi der generelt er åbenhed om spild af mad og en stor vilje fra erhvervslivets side til at gøre en forskel og dele ud af erfaringer. Den åbenhed ser vi ikke i ret mange andre lande, og derfor håber jeg, at vi kan bruge de konkrete tal til at markere os endnu stærkere,” siger fødevareminister Rasmus Prehn i pressemeddelelsen.

Nye tal er baseret på datasæt og ikke stikprøver

Et vigtigt skridt mod at reducere omfanget er, at de største aktører fra detailhandlen udviser åbenhed, og dermed bidrager til at gøre os alle sammen klogere på problemets omfang. Derfor er det rigtig godt at se, at de nye tal ikke som tidligere kun er baseret på sorteringsanalyser af stikprøver fra få butikker, men er baseret på datasæt fra langt størstedelen af butikkerne i detailhandlen: Salling GroupCoop i DanmarkDagrofa ApSLidl Danmark og nemlig.com.

Fakta: Fødevarebranchens madspild

 

•    Madspild defineres som den del af madaffald, der kunne være blevet anvendt til mad til mennesker, hvis det ikke var blevet smidt ud.

 

•    Det er første gang, der er lavet en samlet kortlægning af madspild i hele værdikæden i Danmark.

 

•    Madspilds-undersøgelsen vil fremover blive lavet hvert fjerde år

 

Kilde: Fødevareministeriets hjemmeside

Læs mere rapporten fra Miljøstyrelsen

Bliv medlem af FødevareBanken